SISI

This word has at least two meanings.


umamin ng kasalanan at mangakong magpapakabuti na

sisi
regret, remorse

magsisi
to repent, be sorry

pagsisihan
to be sorry for, regret

Nagsisisi ako sa ginawa ko.
I regret what I did.

pinagsisihan


buntunan ng sala

sisi
blame, reprimand, reproach

Sinisi nila ako.
They blamed me.

Sinisisi kita.
I’m blaming you.

Sisihin mo ang ate mo.
Blame your older sister.

magsisisi