SIRA

wasak, punit, gisi; gahi, tastas, putok; lamat, basag; depekto, kapintasan; pagkabulok, pagkahalpok, pagkabilasa; pagkagapok

sirà
break, damage

sirâ
broken

Sirâ ang makina ng kotse.
The car’s engine is broken.

Nasira ang tulog ko.
My sleep was disturbed.

Sinira mo ang tulog ko.
You ruined my sleep.

Bakit mo sinira ito?
Why did you break/ruin this?

mapanira
destructive

masira
spoil, damage, break down

nasira
broke, spoiled

Nasira ang pagkain.
The food went bad.

walang-sira
flawless


sira ang bait
insane

sira ang tuktok
lunatic

siraulo
brain-broken (“crazy”)


Related Tagalog word: basag