SIPSIP

higop, hitit, supsup

sipsip (verb)
sip, suck

Sipsipin mo ito.
Suck this.

Sipsipin muna ang ulo ng hipon bago itapon.
Suck the shrimp’s head first before throwing away.


sipsip (noun)
a sycophant

Sipsip ang estudyanteng iyan.
That student is a suckup.


Leave a Comment