SINO

salitang nag-uusisa kung ano ang ngalan ng taong ibig makilala

sino
who

Sino ako?
Who am I?

Sino iyan?
Who’s that?

Sino ka?
Who are you?

Sino siya?
Who is he/she?

Sino ang may sala?
Who is the guilty one?

Sinong tinakot mo?
Whom are you trying to scare?

Sino ang tunay na baliw?
Who’s the truly crazy one?

Sinong tatay mo?
Who’s your daddy?

Sinong sintunado?
Who’s out of tune?

The word Sinong is short for sino ang.

Sinong marunong mag-Ingles?
Who knows how to speak English?