SINAG

sinag: ray of light; beam, gleam

sinag-araw: sunshine; ray of sunlight

sinag-buwán: moonlight

sinag-talà: star ray

KAHULUGAN SA TAGALOG

sinag: sikat, anag-ag

sinag: liwayway ng liwanag

sinag: silahis na galing sa araw, ilaw, buwan, atbp

sinag: halo, alinagnag