SAULI

root word: uli

saulì
return (something
borrowed or taken from its place)

isaulì
to return

isauli ang produkto
return the product

Isauli mo ito sa nanay mo.
Return this to your mom.

Isinauli ko na ang libro.
I’ve returned the book.

Pagkatapos gamitin, isauli mo sa pinagkunang lugar.
After using, return to where you got it from.