SANGLA

lagak na panagot sa tinaggap na halagang inutang; prenda

sangla
pledge, bond, mortgage

isangla
to pawn

sanglaan
pawnshop

bahay-sanglaan
pawn shop

tagasangla
pawn broker

Isinangla ko ang ibinigay mong singsing.
I pawned the ring you gave.

Sometimes spelled without a “g” as sanla and isanla.

isasangla / isasanla: will pawn off