SAMPALOK

Bunga ng Sampalok (Tamarind Fruit)

Scientific name: Tamarindus indica
 

sampalok
tamarind


Tamarind is arguably the most popular souring agent used in the widely eaten Filipino dish sinigang. The tree’s leaves are also used for such stews.

The tamarind fruit is also candied. Coated with salt, sugar or a combination, this widely enjoyed “tamarind candy” is simply called sampalok, as well.

sinampalukan
cooked with tamarind

sinampalukang manok
chicken cooked with tamarind

sampal alok
slap, then offer

Ang sampalok ay isang uri ng punongkahoy na maasim ang bunga. Tinatawag itong tamarindo ng mga nagsasalita ng Espanyol.