SALAMIN

kasangkapang gamit sa mata para malinaw na makakita; makintab na bagay na kakikitaan ng larawan na nakatapat; espeho; kristal

salamin
mirror, glass, crystal

baság na salamin
shattered mirror

Nabasag ang salamin.
The mirror shattered.

Manalamin ka muna bago mag-husga.
Use the mirror before passing judgment.

Tingnan mo ang iyong sarili sa salamin.
Look at yourself in the mirror.


salamin sa mata
eyeglasses

magsalamin
to wear glasses

Nakasalamin ako.
I’m wearing glasses.


salaming babasagin
“fragile glass”
= delicate lady

salamin ng tenga
“ear glass”
= eardrum (tympanic membrane)

Sinasalamin ng wika ang kultura’t karanasan ng tao.
Language mirrors people’s culture and experience.


A drinking glass is called baso by Filipinos. Shattered glass pieces are called bubog.