SAGING

Saging: Philippine Banana

Did you know that… the banana’s parent plant isn’t a tree but an herb, and the fruit itself is a berry?

saging
banana

puso ng saging
banana heart, banana bud

dahon ng saging
banana leaf

bulaklak ng saging
banana flowers, banana blossoms

ubod ng saging
banana pith

balat ng saging
banana skin, banana peel

Balatan mo ang saging.
Peel the banana.

Local banana varieties in the Philippines: latundan, lakatan, senyorita, morado (red), saba (fat cooking banana)

Filipino dishes with banana as ingredient: maruya, pochero, minatamis


“Oo, inaamin ko, saging lang kami. Pero maghanap ka ng puno sa buong Pilipinas, saging lang ang may puso! Saging lang ang may puso!”
– Mark Lapid, Apoy sa Dibdib ng Samar (2006)