SABIK

umaasam; sigla sa pag-asam; malaking kagustuhan; masidhing pangangarap sa pagkatupad ng nilalayon o minimithi

sabík
eager, keen

sabik sa iyong pag-ibig
yearning for your love

sabik na sabik
very eager

Sabik na sabik akong makita ka.
I am very eager to see you.

pagkasabik


kapana-panabik
so very exciting

Dapat mo itong ikasabik.
This is something you should be excited about.


This is the closest equivalent of the English “to miss someone.”

nananabik
being eager to

Nananabik akong makita ka.
I am so eager to see you.

Nananabik akong makasama ka.
I am so eager to be with you.

Nananabik akong makapiling ka.
I am so eager to be with you.

Miss na kita.
I miss you already.

Ako ay nangungulila sa iyo. 
I am yearning for you.