SABI

deklarasyon, pahayag, diga, wika

sabi
statement, to say

Sabi ko…
I say… / I said…


sabihin
to say, to tell

Sabihin mo sa kanila.
Tell them.

Sabihin mo sa akin.
Tell me.

Sabihin mo sa presidente kung ano ang ginawa mo.
Tell the president what you did.


pasabi
message sent


pakisabi
please tell

Pakisabi mo kay Ana na kailangan siya dito.
Tell Ana she’s needed here.


magsabi
to say, tell, state

Magsabi ka ng totoo.
Tell the truth.


nasabi
have already said, told

Nasabi mo na ba sa nanay mo?
Have you already been able to tell your mother?


pagsabihan
to reprimand

Pagsabihan mo ang anak mo.
Discuss things with your child.


sa madaling sabi
in short

Sa madaling sabi, tinamad ka kaya hindi ka pumunta.
In short, you were lazy so you didn’t go.