SABADO

This is from the Spanish word sábado.

Sabado
Saturday

ngayong Sabado
this Saturday

sa Sabadong ito
on this Saturday

tuwing Sabado
every Saturday

nitong nakaraang Sabado ng gabi
this past Saturday night

Pumunta ka rito sa Sabado
Come here on Saturday.

Anong meron dito sa Sabado?
What’s here on Saturday?

Kaarawan ko sa Sabado.
It’s my birthday on Saturday.

Magpapahinga ako sa Sabado.
I’ll rest on Saturday.


Sabado Santo / Sabado de Glorya
Holy Saturday
(Black Saturday, the day before Easter Sunday)

also Sabado Glorya or Sabado Gloria
from the Spanish Sábado de Gloria

Also known in English as Holy Saturday, Easter Saturday, Great Saturday, and Black Saturday.

The Gloria refers to a part of the Catholic Mass.