PUSA

hayop sa bahay na nanghuhuli ng daga

pusa
cat

mga pusa
cats

pusang itim
black cat

itim na pusa
black cat

maiitim na pusa
black cats

pusang maiitim
black cats

pusang malaki
large cat

malaking pusa
large cat

pusang maliit
small cat

maliit na pusa
small cat

alagang pusa
pet cat

miming
kitty-cat

pusakal / puskal / pusang kalye
street cat

Kasing lalaki ng mga pusa ‘yung mga daga.
The rodents are as large as the cats.

Naglaro ang mga daga habang wala ang pusa. 
The mice played while the cat was gone.