PULUT-PUKYUTAN

pulot: malapot na matamin; tunaw na matamis na panghalo sa inumin ng kabayo; arnibal, sirup; puyaw, bagkat

pulut-pukyutan: pulot na galing sa bahay ng bubuyog

pulĂșt-pukyutan
honey

pukyutan
honeybee

used to be spelled pulot-pukyutan

Most Filipinos these days simply use the English word honey. It’s just two syllables, compared to the five in Tagalog.

pulot-gata (honeymoon): bakasyon ng bagong kasal; unang buwan ng pagsasama ng mga bagong kasal