Pulang Tandang (Red Rooster)

Ang aming pulang tandang, kay agang gumigising…
Our red rooster wakes up so early…

Ang Aming Pulang Tandang

ORIGINAL TAGALOG LYRICS

Ang aming pulang tandang
Kay agang gumigising
Sa tuwing madaling-araw
Ito ay mapapansin

At parang sinasabi
Tayo ay mangagbangon
Magtungo sa gawain
Mabilis ang maghapon

Hindi mapapahinto
saglit na walang tigil
Bawat sandali’y ginto
Panahon ay kay tulin

Ang aming pulang tandang
Parang tagapagpayo
Ang oras nitong buhay
Ay alam niya ang takbo

Ngunit dala ng tatay
Nang Sabado ng hapon
Ang aming pulang tandang
Ay natalo sa sabong

Nagplano naman ang nanay
sa napatay na tandang
Magllimang araw na
ay manok pa ang ulam

FREE TAGALOG TRANSLATION

Our red rooster
wakes up so early
at every dawn
you’ll notice it

And it’s like it tells
us to wake up
head for work
pass the day quickly

Won’t be stopped
Not ceasing for a moment
Every second is golden
Time passes by so fast

Our red rooster
like an adviser
The time in this life
he knows how it runs

But then Father brought it
One Saturday afternoon.
Our red rooster
was defeated in a cockfight

Mom made plans
for the killed rooster
Five days now
Chicken’s all we’ve been eating