PUKOL

hagis, itsa, balibang, balibabat, salya, basibas, balibag; tuktok, untog, umpog; bunggo

pukol
throw, toss, shot

ipinukol na bato
a thrown stone

Kumuha ng bato at ipukol sa iyong noo.
Get a stone and hit it on your forehead.

mga ipinukol na suntok
punches that were thrown

Marami akong mga tanong na ipupukol sa kanila.
I have a lot of questions to throw at them.

See also tapon (throw).