Tagalog Proverbs – Plants

Mga Halimbawa ng Salawikain na May Kaugnayan sa Mga Halaman

salawikain
proverb

kasabihan
saying

MGA HALIMBAWA NG SALAWIKAIN

Kung ano ang puno, siya ang bunga.
Whatever the tree, so will its fruit be.

Kung may tinanim, may aanihin.
If you planted something, you’ll harvest something.

Aanhin pa ang damo, kung patay na ang kabayo.
What good is the grass if the horse is already dead.

Malaking puno, ngunit walang lilim.
A large tree with no shade.

Ang ampalaya kahit anong pait, sa nagkakagusto’y matamis.
No matter how bitter a vegetable is, it is sweet to those who like it.