Pambihirang Buhok ni Lola (Story Book)

$9.25

Grandma's Amazing Hair: A Book in 2 Languages

Language: Filipino (Tagalog) with English translation

Age Recommendation: 11+

32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches

Buy on Amazon

Description

Story by Rene O. Villanueva
Illustrations by Ibarra Crisostomo

2003 National Book Award, Best Children’s Book

A violent storm threatens an old town, and an old grandmother tries to save everybody. How will she do it? This folktale is not so much about Lola’s extraordinary hair as it is about the Filipina’s extraordinary strength of character.

Isang malakas na bagyo ang nagbabanta sa isang matandang bayan, at isang lola ang sumubok na iligtas ang lahat. Paano niya ito gagawin? Ang kuwentong bayang ito ay hindi basta tungkol sa napakahabang buhok ni Lola — mas nakatuon ito sa kakaibang kabutihan at lakas ng mga Pilipina.

ISBN: 971-508-123-1
Published: 2001
Language: Filipino (Tagalog) with English translation
Age Recommendation: 11+
32 pages | 100 grams | 7 by 9 inches


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pambihirang Buhok ni Lola (Story Book)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *