Ang Kaibigang Tunay (Poem)

This short poem was written by Filipino poet Al Q. Perez. It is included in his poetry collection bahay-kubo: Mga Tulang Pambata, published by the Philippine Normal College Press in 1967.

Tulang Pambata is Tagalog for “Children’s Poem.” Ang Kaibigang Tunay means “The True Friend.”

ANG KAIBIGANG TUNAY

Kaibigang tunay ay laging matapat,
ang tulong ay laan sa lahat ng oras.

Siya ay mabait at saka marangal
sa lahat ng saglit ay maaasahan.

Sa pangangailangan, siya’y laging handa
nang ang kaibiga’y hindi mapahiya.

Siya’y nakalaan kahit na magtiis
upang mapagbigyan, katotong matalik.

Kaibigang lubos, kaibigang tapat
ay kayamanan din ang nakakatulad.

– – –

This Tagalog poem is about genuine friendship.