PISIL

hawak na mahigpit; pindot

pisil
squeeze


Pisilin mo ito.
Squeeze this.

Pisilin mo ang kamay ko.
Squeeze my hand.

Huwag mong pisilin.
Don’t squeeze (it).


Pinisil ko ang kamay ng bata.
I squeezed the child’s hand.

Pinisil ko ang kanyang kamay.
I squeeze his/her hand.


Pinipisil ko lagi ang pisngi ng bata.
I always squeeze the child’s cheeks.