TULA: Pinangos na Tubo

Pinangos na Tubo is a poem written by Jesus “Jess” Manuel Santiago. It was published in the 2004 poetry collection Pakikiramay: Alay ng mga Makata sa mga Magsasaka ng Hacienda Luisita.

PINANGOS NA TUBO
ni Jesus Manuel Santiago

Ang alok ni CORY, pagdamay at dasal
Para sa biktima ng STRIKE DISPERSAL.
Panawagan naman ni President GLORIA:
“Payapang lutasin, gusot sa asyenda.”

“Sa mga welgista,” parunggit ni Noynoy,
“Mga komunista ang tiyak nagsulsol.”
Hirit ni Patricia, “Di kaya ng pulis,
kaya ang militar ang dapat tumugis.”

Sa damay at dasal ng dating pangulo,
Ang tugon ng mga sakada’t obrero:
“Walang mapapala sa dalangi’t habag;
Titulo sa lupa, sa ami’y igawad.”

“Hinahon ang hiling ni President Cory?
Dapat pagsabiha’y kanyang Military.
Kami ang biktima ng pasistang dahas
Sa atas at utos ni Pat Sto. Tomas.

“Hoy! Congressman Noynoy, hindi ang kaliwa,
Nagsulsol sa aming hungkag na sikmura!
Sarili’y tanungin: kaya bang mabuhay
Sa nwebe-singkwentang sahod araw-araw?”

Ay, kahabag-habag, trahedyang sinapit
Ng mga pesante’t manggagawang-bukid?
Katorse kataong binistay ng bala
Sa may tarangkahan ng asukarera.

Ang katas ng tubo‘y nagiging asukal;
Sa pobreng obrero, gantimpala’y sapal.
Matapos pangusin ng mga komprador
Bagaso’y tisikong mga trabahador.

Asyenda ang angkang Cojuangco-Aquino’y
Simbolo ng bigong sistemeng agraryo.
Tunay na reporma sa lupang sakahan,
Doon inespading ng tusong kapital.


Pinangos na Tubo can be translated into English as “Chewed Sugarcane.” See pinangos and tub√≥.


Leave a Comment