PINANGANGANIBAN

pinanganganiban: to fret or worry about


Yaong Selyang laging pinapanganiban,
baka makalimot sa pag-iibigan;
ang ikinalubog niring kapalaran
sa lubhang malalim na karalitaan.


That Celia whom I always fret
Would our love so soon forget;
Was what had doomed our hapless fate
To keen sorrow’s bottomless depth.


Yaong Celiang laguing pinanÍ ganÍ ganiban
baca macalimot sa pag-iibigan;
ang iquinalubog niyaring capalaran
sa lubhang malalim na caralitaan.

– Florante at Laura (Pag-aalay Kay Selya)