Panatang Makabayan

This patriotic oath is legally required to be recited at all public and private schools in which the majority of students are Filipinos.

Patriotic Oath of the Philippines


Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan,
Tahanan ng aking lahi, kinukupkop ako at tinutulungang
Maging malakas, masipag at marangal
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
Diringgin ko ang payo ng aking magulang,
Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan,
Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap
Sa bansang Pilipinas.

Continue reading “Panatang Makabayan”

National Symbols of the Philippines

Pambansang Awit: Lupang Hinirang (the entire song is translated into English as “Land of the Morning“). National Anthem: Lupang Hinirang

Pambansang Ibon: Agila ng Pilipinas (Pithecophaga jeffery)
National Bird: Philippine Eagle (Pithecophaga jeffery)

Kalabaw / Carabao
Kalabaw / Carabao

Pambansang Hayop: Kalabaw (Bubalus bubalis)
National Animal: Carabao (Bubalus bubalis)

Continue reading “National Symbols of the Philippines”

Mga Hayop na Matatagpuan sa Pilipinas

Mga Hayop na Matatagpuan sa Pilipinas

Animals That Can Be Found in the Philippines

Philippine Tarsier
Philippine Tarsier

Philippine Tarsier
scientific name: Tarsius syrichta
known locally as the Maumag in Visayan
Continue reading “Mga Hayop na Matatagpuan sa Pilipinas”

SAMPAGUITA

Sampaguita buds

 

sampagita / sampaguita
Arabian jasmine (flower)

Continue reading “SAMPAGUITA”

Pledge of Allegiance to the Flag

Panunumpa ng Katapatan sa Watawat ng Pilipinas
Pledge of Allegiance to the Flag of the Philippines

Continue reading “Pledge of Allegiance to the Flag”

Filipino National Motto

National Motto of the Philippines:

Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan at Makabansa

For the Love of God, People, Nature and Country

Continue reading “Filipino National Motto”

Official Seal of the President

Opisyal na Selyo ng Presidente ng Pilipinas
Sagisag ng Pangulo ng Pilipinas

SAGISAG NG PANGULO NG PILIPINAS

Designer: Cpt. Galo. B. Ocampo

First used in 1947, by Pres. Manuel Roxas
Continue reading “Official Seal of the President”

Filipino Coat of Arms

Coat of Arms of the Philippines

 

  • the eight-rayed sun of the Philippines, each ray representing the eight provinces (Batangas, Bulacan, Cavite, Manila, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga and Tarlac) placed under martial law by Governor-General Ramón Blanco during the Philippine Revolution
  • the three five-pointed stars representing the three primary geographic regions of Luzon, Visayas, and Mindanao
  • in the blue field on the left is the Eagle of the United States; in the red field on the right is the Lion-Rampant of Spain

Continue reading “Filipino Coat of Arms”