TULA: Dahil Sa Pag-ibig

This Tagalog love poem was written by Iñigo Ed. Regalado.

Continue reading “TULA: Dahil Sa Pag-ibig”

TULA: Isang Punungkahoy

This Tagalog poem was written by the prolific Filipino poet Jose Corazon de Jesus.

Continue reading “TULA: Isang Punungkahoy”

TULA: Watawat ng Pilipinas

Watawat ng Pilipinas (Flag of the Philippines)

Maikling tula na isinulat ng makatang Aniceto Silvestre. Short poem written by the poet Aniceto Silvestre.

Continue reading “TULA: Watawat ng Pilipinas”

TULA: Sa Paglubog Ng Araw

Ito ay halimbawa ng isang tula na naglalarawan ng bagay batay sa obserbasyon.

Continue reading “TULA: Sa Paglubog Ng Araw”

TULA: Kalupi ng Puso

This Tagalog poem was written by Jose Corazon de Jesus.

Continue reading “TULA: Kalupi ng Puso”

TULA: Ang Tren

Tagalog poem written by Jose Corazon de Jesus

Continue reading “TULA: Ang Tren”

Singsing ng Pag-ibig

Tulang Maigsi

Ang maikling tula na ito ay sinulat umano ng makata nang inip na inip na ng kahihintay sa isang katipan na ‘di dumalo sa tagpuan.

This short Tagalog poem was reportedly written by Jose dela Cruz when he had become bored waiting for someone to arrive at their meeting place.

Continue reading “Singsing ng Pag-ibig”

Short Tagalog Poem on Beauty

Halimbawa ng tulang maigsi

In this short Tagalog poem, the poet is addressing a young woman in her teens, rhapsodizing about how akin to that of a princess her inner and outer beauty is.

Continue reading “Short Tagalog Poem on Beauty”