TULA: Pasko Na!

This Christmas poem was written in Tagalog by Benigno Zamora in 1904.

Continue reading “TULA: Pasko Na!”


TULA: Ang Magandang Parol

This Tagalog poem by Filipino poet José Corazón de Jesús is about a beautiful parol made by a grandfather. Parol is the traditional lantern that’s ubiquitous during the Christmas season in the Philippines.

Parol (Filipino Christmas Lantern)
Parol (Filipino Christmas Lantern)

Continue reading “TULA: Ang Magandang Parol”

Ang Awit ni Maria Clara

Ang Awit ni Maria Clara is a Tagalog translation of Jose Rizal’s poem Canto de María Clara, which can be found in his Spanish-language novel Noli Me Tangere.

The main character Maria Clara talks about how sweet it is to be in one’s own country.

Continue reading “Ang Awit ni Maria Clara”

Larawan ng Isang Ulila

This Tagalog poem’s title can be translated into English as Picture of an Orphan Child.

Continue reading “Larawan ng Isang Ulila”

TULA : Lihim ng mga Titig

Lihim ng mga Titig (Secret of Gazes) is a Tagalog poem from the early 20th century. Ito ay maikling tula. This is a short poem.

Continue reading “TULA : Lihim ng mga Titig”

Kamay ng Birhen (Hands of a Virgin)

“Virgin’s Hands” (1929) is beautiful, touching Tagalog poem by Jose Corazon de Jesus about how his love for a woman changed him for the better. It has been said that the hands of a virgin have the power to transform even hardened criminals into good men.

Continue reading “Kamay ng Birhen (Hands of a Virgin)”

TULA: Ang Mga Paa Mo

In this short Tagalog poem, the poet is addressing a woman and rhapsodizing about her beautiful feet, whose softness he compares to that of cotton.

Continue reading “TULA: Ang Mga Paa Mo”

TULA: Inay

INAY ni Deus Quitco

Sila ang nagdala, sila’y nahirapan,
Mga gawaing bahay, kanilang sinasabay.
Kahit na nangangalay, kahit na nasasaktan,
Ika’y iingatan, magpakailanman.

Sa eskwekahan, ika’y ihahatid,
Aayusin ang kwelyo, iiwanan ng halik.
Gagawan ng munting baon, upang hindi magutom,
Susunduin sa hapon, bubuhatin pauwi.

Siya’y nagalit, dahil nakipagtalo,
Pinatawag ng guro, natinik ang kanyang puso.
Humingi ng tawad, nanginginig ang tuhod.
Pinalo sa puwit, upang matuto.

Sinipon, inubo, nilagnat ng todo,
Siya’y natakot, sumasakit ang puso.
Dinala sa pagamutan, luha ay tumutulo,
Di mapakali, nagdasal ng lubos.

Ganon nila tayo kamahal,
Minsa’y magkakatampuhan, minsa’y naghaharutan.
Gagawin ang lahat, para may maibigay,
Yan si Inay, si Inay na mapagmahal.