Tagalog Love Quotes

Hindi mo kailangang tanungin kung mahal ka niya kasi sa pagtrato pa lang niya alam mo na.
You don’t need to ask if he loves you because you can tell by the way he treats you.

Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay magagalit sa maraming bagay na ginagawa mo pero hinding-hindi ka niya iiwan dahil lang doon.
A person who really loves you may get angry at many things you do but he won’t ever leave you just because of those.
Continue reading “Tagalog Love Quotes”

Funny Tagalog Quotes

Some of these Tagalog quotes lose their funniness after being translated into English because the puns are very specific to the language. 🙂

Ang pag-ibig ay parang ketsap. Matamis pero maraming nakikisawsaw.
Love is like catsup. Sweet, but a lot of people want to co-dip.
– joke spoken by Senator Miriam Defensor-Santiago (1945-2016)

Ibenta mo na bahay mo. Tutal nandito ka na nakatira sa puso ko.
Sell your house. You’re already living here in my heart.

Sana iksam mo na lang ako, para sagutin mo rin ako.
Wish I were your exam, so you’d answer me.
Continue reading “Funny Tagalog Quotes”

Literary Quotes

Kung ang isalubong sa iyong pagdating
Ay masayang mukha’t may pakitang giliw,
Lalong pag-ingata’t kaaway na lihim. 

If on your return
you are met with a smile,
beware! for it means that you have a secret enemy.

Continue reading “Literary Quotes”