PEBRERO

Puso

from the Spanish febrero

Pebrero
February

buwan ng Pebrero
month of February

ika-14 ng Pebrero
14th of February

Araw ng mga Puso
Day of Hearts

Maligayang Araw ng mga Puso!
Happy Day of Hearts!
= Happy Valentine’s Day