PAYAK

simple, yano; katutubo, pulos, walang halo

payak
simple, mere, basic

payak na paningin
naked eye
(plain eyesight)

payak na salita
simple word

payak na pangungusap
simple sentence

payak na dasal
simple prayer

ang aming payak na layunin
our simple goal


Ang payak na kasarian ng salita ay walang gitlapi.
The simple form of a word has no infix.

Ang kasalungat na salita ng tambalan ay ang salitang payak.
The antonym of the word compound is the word simple.