Pasko Sa Nayon (Christmas Song)

This is such a fun Tagalog Christmas song! 🙂


Pasko sa aming nayon ay kay saya
Ang bawat tahanan ay mayroon handaan
Kahit munti mang bata’y nagdiriwang
Nagagalak pagsapit ng Paskong araw.

Pasko sa aming nayon ay kay sigla
Ang mga binata ay mga pustura
At ang gabi’y kung baga sa pagsinta
Nagliwanag sa pamaskong alaala.

(koro)

Nagsabit ang parol sa bintana
May awitan habang ginagawa
Ang pamasko nilang hinahanda
Ang bawat isa’y natutuwa

May litsunan at mayroong sayawan
Sa pagsaliw ng aming orkestra
Batang munti parol ang s’yang dala
Pasko sa nayon ganyan sa tuwina.

Pasko sa nayon ganyan tuwina…