Pasko Na Naman

Pasko Na Naman is one of the most popular Tagalog Christmas songs that every Filipino knows how to sing! The music is by Felipe Padilla de Leon, and the arrangement is by George Hernandez.

ORIGINAL TAGALOG SONG LYRICS

Pasko na naman
O kay tulin ng araw
Paskong nagdaan
Tila ba kung kailan lang

Ngayon ay Pasko
Dapat pasalamatan
Ngayon ay Pasko
Tayo ay mag-awitan.

[Koro]
Pasko! Pasko!
Pasko na naman muli.
Tanging araw na ating pinakamimithi.
Pasko! Pasko!
Pasko na naman muli.
Ang pag-ibig naghahari!

ENGLISH TRANSLATION

It’s Christmas again
How fast time flies
Christmases past
Seem just like yesterday

It’s Christmas now
Must give thanks
It’s Christmas now
Let us sing.

[Chorus]
Christmas! Christmas!
It’s Christmas again.
The very day that we yearn for.
Christmas! Christmas!
It’s Christmas again.
Love reigns!

Merry Christmas!