PARANG

root words: para and ng

parang
it seems like

Parang sira.
It  looks like it’s broken.

Parang buháy.
Looks alive.

Parang búhay.
Like life.

Parang asukal ang lasa.
It sort of tastes like sugar.

Parang galit ang tatay mo.
Your father seems angry.

Mukhang galit ang tatay mo.
Your father looks angry.


Another, less common meaning of the Tagalog word parang is “uncultivated field.” A synonym of this word is its longer version: kaparangan