PANTAS

This is not a common word in conversation.

pantás
wise person

pantas
scholar

pantas
scholarly, erudite

pantas-wika
linguist, philologist

Dumating ang lahat ng pantas, ngu­nit walang nakabasa ng sulat sa pader.
All the wise men came, but no one could read the writing on the wall.


Mga kaugnay na salita: marunong, paham; dalubhasa, iskolar