PANGULO

Ang bagong halal na pangulo ng Estados Unidos ay si Ginoong Donald Trump.

root word: ulo (head)

pangulo
president

Pangulo ng Pilipinas
President of the Philippines

sagisag ng pangulo
presidential emblem

Selyo ng Pangulo
Presidential Seal

Pangulong Marcos
President Marcos

Ang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas ay si G. Duterte.
The 16th President of the Philippines is Mr. Duterte.


Another Filipino word for ‘president’ is the Spanish-derived presidente.

Araw ng Mga Presidente
Day of Presidents

Maligayang Araw ng Mga Presidente
Happy Presidents’ Day!

Ang ikatlong Lunes ng Pebrero ay Araw ng Mga Presidente sa Estados Unidos. The third Monday of February is Presidents’ Day in the United States.