PANGINOON

root word: noon

Panginoon
Lord

Panginoong Diyos
Lord GodPagpapakita ng Diyos

Manifestation of God
= Epiphany

Epipanya
Epiphany

kapistahan ng Tatlong Haring Mago tuwing Enero 6
feaste of the Three Kings every 6th of January