PANGANGATUWIRAN

root word: tuwid, meaning ‘straight’

pangangatuwiran
reasoning

Ano ang dalawang uri ng pangangatuwiran?
What are the two types of reasoning?

pangangatwirang pabuod
inductive reasoning

pangangatwirang pasaklaw
deductive reasoning