PANDIWA

root word: diwa

pandiwa
verb

mga pandiwa
verbs

pandiwang palipat
transitive verb

pandiwang di-palipat
intransitive verb

pandiwang katawanin
(obsolete term)
intransitive verb

pandiwang pangatnig
copula, linking verb

Ano ang pandiwa?
What is a verb?

Ang pandiwa ay salitang nagpapahiwatig ng kilos o kalagayan.
A verb is a word that denotes action or state of being.

Ano ang Pandiwa?

Ang pandiwa ang salitang nagbibigay-diwa sa isang lipon ng mga salita upang mabuhay, kumilos, gumanap, papangyarihin ang ano mang bagay, ay tinatawag na pandiwa.