Pamulinawen (Ilocano Song)

Pamulinawen is a folk song in Ilocano, a language distinct from Tagalog.

Pamulinawen is the name of a woman to whom the man is singing.

Excerpt of original song lyrics:

Pamulinawen
usok indengam man
Toy umas-asug
Agrayod’ta sadyam.
Panunotem man
Inka Pagintutulngan
Toy agayat, agukkoy dita sadiam.

TAGALOG VERSION

Huwag kang magtampo
Iyon ay biro lamang
‘Di na uulit
Manalig ka, hirang
Kung galit ka pa
Parusahang lubusan
At ‘yong asahang
Hindi magdaramdam

Tunay ang aking pag-ibig
at hindi biru-biro lamang
ang puso ko’y sa iyo
huwag kang mag-alinlangan
at kung kulang pa rin
kunin mo pa yaring buhay
‘Yan ay tanda ng
sukdulang pagmamahal


Leave a Comment