PAMINGGALAN

This is a fairly old Filipino word no longer commonly used in contemporary conversations in the Philippines.

paminggalan 
cupboard, larder

A paminggalan is a traditional Filipino kitchen cabinet with slatted wood panels. The slats were for ventilation.

paminggalan
simple food cabinet with screened door

paminggalan
cabinet used for storing leftover food

mga paminggalan
food storage cabinets

gawa sa kahoy
made of wood

gawa sa kawayan
made of bamboo

aparador kung saan inilalagay ang mga pinggan at tasa
cabinet where plates and cups are placed

Umakyat ako sa silya at kumuha ng tinapay sa garapon na nasa ibabaw ng paminggalan. I climbed onto a chair and got bread from the jar on top of the cupboard.


Hindi baleng mabasag ang pinggan,
Kung sa sariling paminggalan. 

Doesn’t matter if a plate breaks,
As long as its in one’s own cupboard.

This Filipino saying refers to the keeping of family secrets.