PAMBAHAY

root word: bahay

pambahay
for home

damit pambahay
house clothes

nakapambahay
wearing houseclothes

damit pambahay: casual clothes that are meant to be worn only at home

Hindi ako lumalabas nang nakapambahay lang.
I don’t go out wearing only houseclothes.

damit pantulog: casual clothes to be worn only for sleeping