PAMANTASAN

root word: pantas

pamantasan
university

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (PLM)
University of the City of Manila

Pamantasan ng Asya at Pasipiko
University of Asia and the Pacific

Pamantasang Ateneo de Manila
Ateneo de Manila University


The Spanish-derived word Unibersidad is also commonly used.

Unibersidad ng Santo Tomas (UST)
University of Santo Tomas

UST is the oldest existing university in Asia, having been established in 1611. It is 25 years older than Harvard University, which is the oldest university in the United States.