PAMANGKIN

anak ng kapatid o pinsan

pamangkin
niece or nephew

mga pamangkin
nieces /nephews

pamangking babae
niece

pamangking lalaki
nephew

pamangkin ko
my niece/nephew

ang aking pamangkin
my niece/nephew

ang pamangkin mo
your niece/nephew

ang iyong pamangkin
your niece/nephew


Leave a Comment