PALAKA

munting hayop na palundag-lundag at kumokokak

palakâ
frog

palakang bukid
mountain frog

palakang saging
“banana frog”
common species of tree frog,
Polypedates leucomystax

palakang-kabkab
bullfrog

palakang-kati
toad

palakang-langit
frog that appear when it’s rainy

mga palakang tetot
small frogs


mamalaka, v
to go catch frogs

butete
tadpole

batute
stuffed frogs
culinary delicacy of Pampanga province