PAGWAWANGIS

root word: wangis (semblance)

pagwawangis
metaphor

Ano ang Pagwawangis?

Ang pagwawangis ay isang tuwirang paghahambing na ang dalawang bagay na pinagtutulad ay ipinapalagay nang iisa o nagkakaisa at ipinahahayag ito sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ngisang bagay sa bagay na inihahambing.

Pagkakaiba ng Pagwawangis sa Pagtutulad

Ang pagwawangis (metapora) ay naiiba lamang sa pagtutulad (simili) sa di paggamit ng mga salita o pariralang pagtutulad.


PAGTUTULAD

Para kang ahas.
You are like a snake.


PAGWAWANGIS

Ahas ka!
You’re a snake!


misspelling: pagwawagis


Leave a Comment