PAGPAPAHALAGA

root word: halaga, meaning ‘value’

pagpapahalaga
the act of valuing something

mga pagpapahalaga
(moral or ethical) values

Edukasyong Pagpapahalaga
Values Education

pagpapahalaga sa edukasyon
valuing education

pagpapahalaga sa buhay
valuing life

pagpapahalaga sa kalikasan
valuing nature

pagpapahalaga sa sarili
valuing oneself

Pilosopiya ng Pagpapahalagang Moral
Philosophy of Moral Values

pagpapahalaga sa kulturang Pilipino
valuing Filipino culture

Naniniwala sila sa pagpapahalaga sa wikang Filipino.
They believe in valuing the Filipino language.