PAGKAIN

root word: kain (to eat)

pagkain
food

pagkaing Pinoy
Filipino food

pagkaing Pilipino
Filipino food

pagkaing pampalakas
food to make you strong

pagkaing pampalusog
food to make you healthy

pang-araw-araw na pagkain
everyday food


Pagkaing Peruano
Peruvian food

Maraming pagkain.
A lot of food.

May pagkain sila. 
They have food.

Kumain ka na ba?
Have you eaten?

Slang word for food: tsibog


Ang paghahanda ng pagkain na makasining (kasiya-siya sa paningin) at masarap (kasiya-siya sa panlasa) ay nakalulugod tulad ng mga likhang-pintor.