PAALALA

root word: alala

paalala
reminder

mga paalala
reminders

Paalala lang.
Just a reminder.

Paalala ko sa iyo.
My reminder to you.

Mahalagang Paalala
Important Reminder