O

A one-letter word from Spanish.

o
or

isa o dalawa
one or two

ikaw o ako
you or me

babae o lalake
woman or man

matanda o bata
old or young

malayo o malapit
far or near

Baka mamaya o bukas.
Maybe later or tomorrow.

Mataba o hindi?
Fat or not?

Oo o hindi?
Yes or no?