NUNAL

from the Spanish lunar

nunal
mole

mga nunal sa katawan
moles on the body

nunal sa mukha
mole on the face

nunal sa puwit
mole on the butt

Ang mga nunal sa ating katawan ay may kahulugan ayon sa paniniwala ng mga Filipino. Moles on the body have meanings according to the beliefs of Filipinos.

Depende kung saang parte ito ng ating katawan makikita ang mga nunal… Depends on which part of our body the moles can be seen…

Ang sa noo, matalino daw
On the forehead means intelligence, they say.

Ang sa bibig, tsimosa o madaldal…
On the mouth means gossipy or talkative.

Ang may nunal sa likod ay tamad daw kasi laging nakahiga. Having a mole on one’s back means one is lazy because always laying down.

Ang may nunal sa dakong mata ay nangangahulugan ng luha, kaya mamamamatayan daw ng asawa. Having a mole by the eye means tears, so the person’s spouse will die earlier.