NOBELA

This word is from the Spanish novela.

nobela
novel


The native Tagalog word for ‘novel’ is kathambuhay, but many Filipinos prefer to use the Spanish-derived word nobela.

nobelang Pilipino
Filipino novel

Magbigay ng mga halimbawa ng nobelang Pilipino.
Give examples of Filipino novels.

Noli Me Tangere, El Filibusterismo,
Banaag at Sikat, Luha ng Buwaya

Magbigay ng isang uri ng nobela.
Give a type of novel.

nobelang romansa
romance novel

Anu-ano ang mga elemento ng nobela?
What the the elements of a novel?

tagpuan, tauhan, banghay
setting, characters, plot

pananaw, tema
point of view, theme

damdamin, pamamaraan, pananalita, simbolismo
feelings, method, dialogue, symbolism